Opis produktu

Filtruj nagrody

Każdy klient, który dokona zakupów na asortymencie MANN-FILTER o określonych kwotach otrzyma nagrodę:

■ Zakup powyżej 15 000 zł netto – wózek narzędziowy 193 elementów (U621757),
■ zakup powyżej 10 000 zł netto – wózek narzędziowy 111 elementów UNIOR (U624141),
■ zakup powyżej   5 000 zł netto – zestaw wkrętaków 28 szt na wkładce SOS (U621396),
■ zakup powyżej   2 500 zł netto – klikowy klucz dynamometryczny 1/2″ 35-350NM (U615488),
■ zakup powyżej   1 500 zł netto – softshell MANN,
■ zakup powyżej   1 000 zł netto – kombinezon warsztatowy Mann & AP.

Okres trwania promocji: 10.11.2016 r. – 31.01.2017 r. lub do wyczerpania nagród promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

  1. Organizatorem promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
  2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy Klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer Klienta.
  3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540).
  4. Obszarem przeprowadzania niniejszej promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.auto-partner.pl.
  6. Nagrodami w promocji są nagrody rzeczowe za osiągnięcie danego progu wyznaczonego w walucie PLN:
  – Zakup powyżej 15 000 zł netto – wózek narzędziowy 193 elementów (U621757),
  – zakup powyżej 10 000 zł netto – wózek narzędziowy 111 elementów UNIOR (U624141),
  – zakup powyżej 5 000 zł netto – zestaw wkrętaków 28 szt na wkładce SOS (U621396),
  – zakup powyżej 2 500 zł netto – klikowy klucz dynamometryczny 1/2″ 35-350NM (U615488),
  – zakup powyżej 1 500 zł netto – softshell MANN,
  – zakup powyżej 1 000 zł netto – kombinezon warsztatowy Mann & AP.
  7. Termin obowiązywania promocji: od 10.11.2016 do 31.01.2017 lub do wyczerpania zapasów. Organizator o ewentualnym wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie – www.auto-partner.pl w dziale PROMOCJE.
  8. Asortyment promocyjny – wszystkie dostępne referencje filtrów marki MANN znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
  9. Nagrody zostaną wręczone Klientom na podstawie wartości skumulowanego obrotu dokonanego na asortymencie promocyjnym, w okresie trwania promocji.
  Nagrody mogą być kumulowane po wielokrotności progu. Zakup Klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
  10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązać wobec Auto Partner SA. W przypadku uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
  11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
  12. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Auto Partner SA.
  13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia jej dotarcia do organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
  14. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  15. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 14 dni od daty zakończenia promocji.
  16. W związku z ważnymi czynnikami organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.auto-partner.pl.
  17. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.auto-partner.pl lub www.auto-partner.pl.