Auto Partner SA se zaměřuje na rozvoj!

Nově otevřené distribuční centrum v Bieruńi, na konci června 2014, se stalo novým sídlem společnosti. Pravděpodobně mnozí z Vás si pamatují, né tak dávno otevření v roce 2006, se sídlem na ul. Oświęcimska 300. Auto Partner měl tehdy 13 let a zaměstnávala několik set lidí a dvoupodlažní sklad o rozloze 9 tisíc. čtverečních metrů a splnil tehdy očekávání našich zákazníků. Po pouhých osmi letech nadešel čas k dalším odvážným krokům, které zajistí posílení postavení na trhu pro distribuci náhradních dílů.

ČTI DÁL…

GALERIE